Kur ju bashkoheni me Qëndrën Kulturore Shqiptare Amerikane, ju bëhëni pjesë e familjes tonë. Si anëtar, ju po mbështesni misionin tonë i cili është të promovojë, kujtojë dhe të tregojë respekt për trashëgiminë tonë Shqiptare dhe shtëpinë tonë adoptuese, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kultivoni kreativitetin dhe suportin e arteve në komunitetin tonë nëpërmjet edukimit, inovacionit dhe bashkëpunimit.
Në kthim, Qëndra Kulturore Shqiptare Amerikane është përkushtuar që t’ju shpërblejë ju me përfitime të vlefshme.
Si anëtar ju merrni: privilegje votimi dhe akses në programet tona të jashtëzakonshme.

kushtet e anëtarësimit
Pajtohem t’i trajtoj të gjithë në Qendrën Kulturore Shqiptare – pavarësisht nga: raca, feja, kombësia, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, gjinia, identiteti gjinor, orientimi seksual, ose mosha – me respekt, pa paragjykim ose anshmëri.

Qëndra Kulturore Shqiptare Amerikane 

[et_pb_map_extended admin_label=”Carrollton Map” global_parent=”517″ _builder_version=”3.14″ address=”1606 S Interstate 35E #110, Carrollton, TX 75006, USA” address_lat=”32.945863″ address_lng=”-96.906248″ mouse_wheel=”off” mobile_dragging=”off” controls_ui=”off” map_type=”3″ marker_animation=”off” bounce_on_click_on_off=”off” map_height_on_off=”off” saved_tabs=”all” map_directions=”on” map_directions_text=”on” global_module=”763″ marker_label_all=”on” show_marker_listing=”on” marker_label_bg=”rgba(80,80,80,0.9)” map_type_control_style=”DEFAULT” marker_center=”on” marker_listing_bg_thead=”#f4f4f4″ marker_clustering_pulse_color=”rgba(0,140,255,0.4)” marker_cluster_bg=”#008cff” marker_cluster_border_color=”#ffffff” map_height_tablet=”600″ gesture_handling=”none” disabled=”off” disabled_on=”on||”][et_pb_map_pin_extended _builder_version=”3.0.106″ title=”Qëndra Kulturore Shqiptare Amerikane ” pin_address=”1606 S Interstate 35E #110, Carrollton, TX 75006, USA” pin_address_lat=”32.945863″ pin_address_lng=”-96.906248″ pin_on_off=”on” pin_src=”/wp-content/uploads/2018/02/AACC_LOGO.png” pin_widthsize=”60″ pin_heightsize=”60″ marker_url_new_window=”off”]

1606 I-35E, Suite 110
Carrollton, TX 75006 
service@aacctexas.com

[/et_pb_map_pin_extended][/et_pb_map_extended]

Plotësoni Formularin e Regjistrimit më Poshtë